Filosofija

Funkcionalumas, individualumas, ekologiškumas ir pagarba aplinkai, kurioje gyvename ir dirbame…

Taip galima trumpai pristatyti aplinkai draugiškos architektūros filosofiją. Šiandien architektūroje išorinis blizgesys palaipsniui užleidžia vietą funkcionalumui ir natūraliam grožiui. Svarbiausia yra statinio ekonomiškumas, ilgalaikiškumas ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimas.

Ekologiškumą  suvokiame, ne  kaip prabangą, už kurią reikia mokėti daugiau, o kaip ekologiškus sprendimus , kurie ne tik nekainuoja daugiau, bet ir padeda sutaupyti, ypač ilgalaikėje perspektyvoje. Todėl karaliaujant šiandieninėje architektūroje šiltam minimalizmui projektuojame pasinaudojant papildomai nekainuojančiais ištekliais – šviesa, erdve, kraštovaizdžiu ir novatoriškomis idėjomis.